hipostezky v Pošumavíhipostezky v Českém lesehipostezky na Tachovsku
náhled mapy náhled mapy náhled mapy náhled mapy náhled mapy náhled mapy
náhled mapy náhled mapy náhled mapy náhled mapy náhled mapy

Projekt „HIPOSTEZKY V ČESKÉM LESE“

z Dispozičního fondu ČR – Bavorsko

Žadatel Město Hartmanice
Hartmanice 75
342 01 Sušice 1

Popis realizace projektu

V rámci realizace projektu byly zmapovány vhodné cesty pro vznik nových hipostezek. Trasy byly zmapovány v terénu a následně nejvhodnější zakreslena do mapy. Vybrané cesty navazují na trasy, které vznikly v rámci projektu Hipostezky v Pošumaví. Pro dotčené obce bylo připraveno prohlášení, ve kterém obec vyjadřuje souhlas s konkrétním průběhem koňské trasy. K prohlášení byla připojena mapka s vyznačenou hipostezkou.

Výstupy projektu

Udržitelnost projektu

Hipostezka bude v terénu vyznačena dle metodiky KČT. Hipostezka v Českém lese navazuje na hipostezku v Pošumaví a zajišťuje tak plynulý průjezd Plzeňským krajem podél česko–bavorských hranic. Rozvoj hipoturistiky a propagace nově vzniklé hipostezky přiláká do příhraničí další turisty a povede k ekonomickému rozvoji regionu.


EU euregio

„Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA.“