hipostezky v Pošumavíhipostezky v Českém lesehipostezky na Tachovsku
náhled mapy náhled mapy
náhled mapy náhled mapy

Projekt „HIPOSTEZKY NA TACHOVSKU“

Žadatel Obec Třemešné
Bezděkov 16
Třemešné
348 06 Přimda

Popis realizace projektu

Předmětem projektu byla příprava vhodných tras k využití (proznačení) pro hipostezky v příhraničním území Tachovska s návazností na hipostezky na německé části hranice.

Příprava projektu začala výběrem vhodných cest z mapových podkladů a následným terénním průzkumem s ohledem na dodržení zákonů upravujících pohyb koní, respektování požadavků ochrany životního prostředí a na bezpečnost. Při výběru cest byl brán ohled na neceloročně využitelné cesty např. zemědělsky využívané plochy, frekventované silnice a přírodní překážky.

Samozřejmě se také pohlíželo na to, aby byla na trase zajištěna dostatečná nabídka služeb k přenocování jezdců a koní, odpočinku a občerstvení.

Do zmapování tras byli zapojeni místní provozovatelé koňských stanic (rančů), poskytovatelé dalších služeb v oblasti cestovního ruchu a představitelé obcí.

Po vytipování tras vhodných pro vedení stezky byli vyhledáni všichni majitele či nájemci trasou dotčených pozemků. Tito majitelé byli osloveni a informováni o významu stezky a výhodách jejího zřízení. Následně s nimi bylo podepsáno prohlášení se souhlasem k průjezdu a proznačení stezky na jejich pozemku.

Výstupy projektu

Udržitelnost projektu

Výstupy projektu jsou podkladem k vybudování tras hipostezek, jež jsou vhodným produktem cestovního ruchu, které území česko–bavorského příhraničí může nabídnout a díky jimž dojde k přílivu turistů do této oblasti.

V době udržitelnosti bude pokračovat další osvěta projektu a snaha o to získat finanční prostředky na proznačení a vybudování hipostezky.


EU  Euregio Egrensis  Cil - Ziel 3

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.“