hipostezky v Pošumavíhipostezky v Českém lesehipostezky na Tachovsku
Strašín Nezdice Rejštejn Hartmanice
Pocinovice Chodská Lhota Kdyně Všeruby

Projekt „HIPOSTEZKY V POŠUMAVÍ“

z Dispozičního fondu ČR – Bavorsko

Žadatel Město Hartmanice
Hartmanice 75
342 01 Sušice 1

V rámci realizace projektu byla se starosty obcí v Pošumaví projednána možnost vedení hipostezek přes katastrální území jejich obcí. Byla vybrána trasa, která byla následně projeta a zakreslena do mapy. Poté bylo připraveno prohlášení, že daná obec s konkrétním průběhem koňské trasy souhlasí. K prohlášení byla připojena mapka s vyznačenou hipostezkou.

Výstupem projektu

Na tento projekt navazuje projekt z Programu rozvoje venkova „Hipostezky v Pošumaví“, v rámci jehož realizace bude v průběhu roku 2008 vyznačena trasa hipostezky v terénu, značením, které je dáno metodikou KČT. Rozvoj hipoturistiky a propagace nově vzniklé hipostezky přiláká do příhraničí další turisty a povede k ekonomickému rozvoji regionu.


EU euregio

„Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA.“