leták strana 1 leták strana 2

Venkov není izolovaný ostrov

Vzdělávací kurz podpořený z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) přes Místní akční skupinu Český les

studijní texty

Právní minimum

Hygienické minimum

Základy obsluhy PC

Dotace a jejich praktické využití

Umění komunikace a sebeprezentace

Reklama a její význam pro rozvoj podnikání


loga